Crazywebcam jasmin - Menn og kvinner dating site no

Mye av denne forskningen byr imidlertid på enkelte problemer.

Det finnes noe forskning som har tatt for seg et bredere spektrum av intime relasjoner enn det som er vanlig, fra ekteskap til samboerskap og kjæresteforhold.

En studie av unge amerikanere skilte mellom ekteskap, samboerskap, «dating» med en fast person, «dating» med flere samtidig og å være helt uten partner. Tilfredsheten med livet stiger når en person får kjæreste, øker enda mer når han eller hun blir samboer, og får et ytterligere lite løft ved overgangen til ekteskap.

Enslige menn med kjæreste er mindre utilfredse og ensomme enn andre enslige.

Menn og kvinner i gode parforhold har høyere livskvalitet enn de som lever i dårlig fungerende forhold, viser analysen av den nasjonale intervjuundersøkelsen LOGG 2007 som presenteres i denne artikkelen (se tekstboks om datagrunnlag).

I denne analysen kontrolleres det ikke for om de skilte og ugifte enslige inngår i et kjæresteforhold, som vi skal gjøre videre i denne artikkelen.

I LOGG-intervjuene denne artikkelen bygger på, er det spurt hvor fornøyd intervjupersonen er med livet «nå for tiden», på en skala fra 0-10, hvor 0 betyr «ikke fornøyd i det hele tatt» og 10 betyr «svært fornøyd».

Om lag en av ti blant dem som lever i et godt fungerende samliv, er utilfreds med tilværelsen.

Det samme gjelder fire av ti blant dem som lever i samliv de opplever som dårlig.

Intuitivt ville en forvente at et dårlig fungerende forhold, preget av konflikter, kritikk og mangel på forståelse, har helt andre konsekvenser for livskvalitet enn et samliv preget av det motsatte: aksept, støtte og forståelse.

Tags: , ,